VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Dasic- formulering voor toiletreiniger sds bleken ,Risico's voor de gezondheidgezondheid Irriterend voor de ogen en de huid. MilieugevarenMilieugevaren Niet van toepassing. Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of S-zinnen die hierboven staan vermeld. Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen. 2.222..222.2 EtiketteringselementenRUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII [5] Een even zorgwekkende stof Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-of H-zinnen die hierboven staan vermeld. Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in deFrosch wc reiniger lemon --n Merk- Frosch--nInhoud- 750ml ...

beschrijvingen: 15 St Toiletreiniger Bad Glasvlek Diepe Reiniging Bruistabletten Bleken Ontgeuren Reiniger Badkamer Verfrisser specificaties:Materiaal: oppervlakte-actieve stof, essentie, bleekmiddel, enz Afmetingen: 100 x 50 x 120 mm Gunst: citroen Hoeveelheid: 15 stks / set Geschikt voor: Bleken en steriliseren van toiletreiniger Kenmerken ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toiletblok Five Force Sea VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Toiletreiniger met geur. Voor de detailhandel. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: Minatol Handelsselskab ApS Stavneagervej 32 Tel.: +45 86 22 60 11 DK-8250 Egaa Fax: +45 86 22 06 21 Verantwoordelijk voor veiligheidsinformatieblad (e-mail): [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Kolorado toiletblok Ocean - Minatol.dk

Toiletreiniger met geur. Voor de detailhandel. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: Minatol Handelsselskab ApS Stavneagervej 32 Tel.: +45 86 22 60 11 DK-8250 Egaa Fax: +45 86 22 06 21 Verantwoordelijk voor veiligheidsinformatieblad (e-mail): [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

RELEASE NOTES. (april 2010) - PDF Free Download

2 Inhoud 1 Inleiding Informatie voor gebruikers Horizontale viscositeit en HLES turbulentiemodel Gewijzigde formulering voor bodemruwheid in TRIWAQ Performance verbetering van coppos ten aanzien van timehistories Verbeteren zwak-reflecterende randvoorwaarden Ruimtelijk variërende wind voor temperatuurmodule OpenMI-koppeling tussen WAQUA en Swan Verschil plots van overlaten …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Corteva

Voor bijkomende informatie, zie sectie 13, Instructies voor verwijdering. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken: Verwijzingen naar andere secties worden, indien van toepassing, in de voorgaande sub-secties verstrekt RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Buiten het bereik

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Kolorado toiletblok Lemon

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Vermijd contact met de huid, ogen en kleren. Was handen en verontreinigde arealen met water en zeep als het werk klaar is. Er moeten toegang hebben tot water en oogdouche zijn. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Glorix Pro Formula Ontstopper Gel » Pro Formula

Professionele Glorix Ontstopper Gel voor gebruik in keukens en badkamers. De gel formulering verzekert een snelle verwijdering van ontstoppingen in gootstenen, leidingen en afvoeren in keukens, badkamers en sanitaire ruimtes. Veilig voor alle buizen en leidingen. Dringt door in stilstaand water en verwijdert onaangename geuren.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

bol.com | Glorix artikelen kopen? Alle artikelen online

Glorix is dé hygiëne-expert voor elke dag. Rond 1920 liepen de verkopers van Glorix van deur tot deur om de producten te verkopen. Glorix werd vroeger voornamelijk gebruikt om kleding te bleken. Door de tijd ontwikkelde Glorix bleek zich tot het schoonmaakmiddel dat het vandaag de dag is.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII [5] Een even zorgwekkende stof Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-of H-zinnen die hierboven staan vermeld. Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Diversey Catalogue - Home

Totaaloplossingen voor sanitairhygiëne, vloeronderhoud en interieurreiniging. Meer informatie > TASKI Hulpmateriaal

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Meetinstrumentarium: ernstmeting depressie - Richtlijn ...

Voor de Nederlandse vertaling van de SDS van Zung wordt verwezen naar de publicatie van de Richtlijnwerkgroep Standaardisering Vragenlijsten (Zitman e.a., 1989). Dijkstra (1974) rapporteerde een testhertestbetrouwbaarheid van 0,84 - 0,92; als interne consistentie werd een KR20 van 0,70 - 0,87 gerapporteerd; de convergerende validiteit met de ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Nr. 1 Ontkalker ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006) WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Versie 2.0 Printdatum 27.03.2018 Herzieningsdatum 04.12.2017 Specificatie Nummer: 350000025059

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Wonderspons action - Klusartikelen kopen? | BESLIST.be ...

Met lege ruimte voor eigen formulering Gestandaardiseerde afwerking voor een hele reeks deur-, kamer- en informatieborden. Metalen effectdunne foliesticker, voor een eigentijdse look, wordt geleverd met zelfklevende achterkant.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Release Notes Major Release Simona2010 - Deltares

Deze bleken te worden veroorzaakt door de omrekening van 2D bodemruwheid naar 3D. Er is een nieuwe formulering voor bodemruwheid in 3D modellen geïmplementeerd die leidt tot een betere correspondentie van waterstanden van een TRIWAQ berekening met meerdere lagen met de waterstanden voor een overeenkomstige TRIWAQ berekening met één laag.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Frosch Frosch wc reiniger lemon - Klusspullen kopen ...

Frosch WC Reiniger Lemon - 750 ml WC-reiniger met citroen van Frosch gebruikt de natuurlijke kracht van citroen om kalk, kalksteen en vuil te verwijderen, zelfs onder de rand van de WC-pot. De krachtige kalkverwijderende eigenschappen van citroen zorgen voor stralend schone en hygiënische WC’s.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Formaldehyde - Wikipedia

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 feb 2021 om 17:27. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Glorix | Onze merken | Unilever Nederland

Cleanright. Cleanright is een Europese website waarop in verschillende talen (waaronder Nederlands) veel nuttige informatie wordt gegeven over wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten. Zo is er veel informatie te vinden over welk type product u kunt gebruiken voor verschillende taken, zoals het schoonmaken van oppervlakken, meubels en stoffen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Elma blokwitter prof - 4 x 10 cm - Klusspullen kopen ...

Toiletreiniger voor dagelijkse, grondige en hygiënische reiniging van toiletten, afvoeren en septische tanks. De o2 variant bevat actieve zuurstof (zonder chloor), waardoor er …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Glorix bleek Action — beschrijving

Glorix Toiletreiniger bleek original bestellen Albert Heij . De beste Glorix aanbiedingen deze week op een rij. Vergelijk eenvoudig alle actuele Glorix acties en vind de goedkoopste Glorix aanbieding. Pak de hoogste korting met Beste.nl ; Bleek noemt men in de volksmond ook wel chloor. Bleek is vloeibaar en doorgaans verpakt in een (spuit)fles.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

FAQ - Professionelen biociden | FOD Volksgezondheid

Artikel 69 (2) en artikel 72 (3) van Verordening 528/2012 (BPR) bepalen dat een etiket, respectievelijk reclame, voor biociden niet misleidend mag zijn met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier en voor het leefmilieu, en dat in geen geval de vermeldingen als "biocide met een gering risico", "niet-giftig ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Glorix Lime WC Gel Toiletreiniger | Home | Unilever Nederland

Vanwege de beperkte ruimte op de verpakking maken we een langere lijst met geuringrediënten bekend. Voor recentelijk geïntroduceerde producten of wanneer de formulering is gewijzigd, is deze gedetailleerde geurinformatie mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar omdat het tijd kost om elke productpagina bij te werken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Koop Ecover: Compleet Assortiment, Ook Bulkprijzen.

Wij hebben het volledige Ecover-assortiment, inclusief de best verkochte ecologische afwasmiddelen, waspoeder en wasproducten, het Ecover ZERO-assortiment voor mensen met een gevoelige huid, huishoudelijke producten en handzepen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Wc-reiniger Viakal Antikal - Klusartikelen kopen ...

3G Professioneel Ecologische Toiletreiniger Sneldrogende toiletreiniger voorzien van een fris parfum en geschikt voor dagelijks gebruik. Goed voor het reinigen van vrijwel alle materialen op het toilet zoals de deurkruk, lichtknop, toiletpot, toiletbril, wasbak, kraan en zeephouder.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Kies Product » Pro Formula

Glorix Pro Formula Toiletreiniger O2 (zonder chloor) Glorix Pro Formula Toiletreiniger O2 is een toiletreiniger voor dagelijkse, grondige en hygiënische reiniging van toilet...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp