Update over COVID-19 - ZOLL Medical- beleid voor het schoonmaken van medische apparatuur ,De kern van ons werk is het ondersteunen van zorgverleners. Tijdens deze ongekende tijd ligt onze focus op het zo snel mogelijk opschalen van de productie van beademingsapparaten, het mobiliseren van onze apparatuur voor kritieke zorg om patiënten en zorgverleners zo goed mogelijk van dienst te zijn, en het creëren van een sterk ondersteunend netwerk voor onze klanten en werknemers over de ...Voldoe aan de EU-vereisten voor uw medische en industriële ...Veel industriële en medische apparatuur die in de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verkocht, moet de CE markering of het keurmerk van Europese Conformiteit dragen. Een CE markering bevestigt dat een product voldoet aan de Europese gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften en daarom mag het in elk EER-land worden verkocht.Microbiologische veiligheid onderhoud aan medische- en ...

tie, demontage en voor hergebruik geschikt maken van medische apparatuur bijvoorbeeld plaats kunnen vinden door verwonding aan een apparaat. 2.2.1.1 Immunisatie ☞ Iedereen die tijdens de werkzaamheden enig risico loopt op blootstelling aan bloed, behoort te …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Philips verhoogt productie medische apparatuur als reactie ...

"In lijn met de missie van Philips om het leven van mensen te verbeteren, willen we zoveel mogelijk zorgverleners helpen om te gaan met het groeiende aantal COVID-19-patiënten", aldus Frans van Houten, CEO van Philips. "Er is wereldwijd een ongekende vraag naar medische apparatuur om patiënten met COVID-19 te helpen diagnosticeren en behandelen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Management | ZOLL LifeVest

Voordat hij in 2008 in dienst trad bij het bedrijf, had hij al meer dan tien jaar managementervaring opgedaan binnen de medische apparatuur sector , bij Guidant Corporation (nu Boston Scientific Corporation) en MEDRAD (nu een onderdeel van Healthcare). Gedurende zijn carrière heeft dhr.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Schoonmaak lab voor moleculaire diagnostiek - Richtlijn ...

de frequentie van het schoonmaken van apparatuur; de wijze van schoonmaken van apparatuur. Schoonmaakmiddelen. Maak apparatuur, (tafel)oppervlakken, buizenrekken en andere hulpmiddelen schoon met middelen waarvan bij voorkeur is aangetoond dat deze effectief zijn in de afbraak van kleine DNA fragmenten.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hygiënerichtlijn voor GGD'en | RIVM

De hygiënerichtlijn voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 'en is voor het laatst volledig herzien in 2019. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De reinigingsschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document. Voor het maken van een checklist of rapport kunt u gebruik maken van de normenlijst.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veilige Toepassing van Medische Technologie in de …

4.2. De zorginstelling heeft een procedure voor het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren van medische hulpmiddelen in overeenstemming met de voor het medische hulpmiddel geldende specificaties. 4.3. De zorginstelling heeft een procedure voor de opslag van medische hulpmiddelen. 4.4. De zorginstelling heeft een procedure voor bruik-

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

medische apparatuur | gezondheid.be

Medische apparatuur - medisch materiaal, ...Raadpleeg nuttige informatie over apparatuur en instrumenten op gezondheid.be.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

medische apparatuur | gezondheid.be

Medische apparatuur - medisch materiaal, ...Raadpleeg nuttige informatie over apparatuur en instrumenten op gezondheid.be.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Corona beleid ESP Centrum | ESP Gezondheid en Sportcentrum

In de praktijk hebben we meerdere mogelijkheden om uw handen te wassen. Maak hier gebruik van bij binnenkomst en naar buiten gaan. Sporten is op de normale openingstijden mogelijk, graag zien wij wat extra aandacht voor het schoonmaken van de apparatuur. Gebruik uw handdoek om op de apparatuur te zitten/liggen. Neem zelf een schone handdoek mee ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veelgestelde vragen | NHG

Alleen in het eerste geval is het belangrijk dat de houdbaarheidsdatum nog niet verlopen is. Bij een vaginaal speculum dat u gebruikt voor een uitstrijkje is het bijvoorbeeld geen probleem als de houdbaarheidsdatum van een verpakt speculum verlopen is. Bij het inbrengen van een spiraal is steriliteit wel vereist.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Onderhoud van klasse I medische hulpmiddelen in ... - RIVM

van de publicatie en het jaar van uitgave. Adrie de Bruijn, RIVM Arjan van Drongelen, RIVM Contact: ACP de Bruijn Centrum voor Gezondheidsbescherming [email protected] Dit onderzoek werd verricht in opdracht van IGZ, in het kader van het programma Toezichtsondersteuning Medische Technologie, projectnummer V/080115/01/OH

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

wetten.nl - Regeling - Wet op de medische hulpmiddelen ...

1 Bij algemene maatregel van bestuur kan in het belang van de volksgezondheid worden bepaald, dat het verboden is medische hulpmiddelen van een bij de maatregel aangewezen soort in te voeren, voorhanden te hebben, af te leveren of toe te passen: . a. indien zij niet voldoen aan de bij of krachtens de maatregel gestelde eisen; b. indien zij niet voorzien zijn van een bewijs, dat zij door een ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Technisch Onderhoud medische apparatuur

In uw praktijk wilt u te allen tijde verzekerd zijn van goed werkende medische apparatuur. Dit is wenselijk voor de continuïteit van uw praktijk, maar dit is natuurlijk ook een van de accreditatie-eisen. Voor het onderhoud aan uw apparatuur werken wij samen Medeco Technische Service.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Steriliseren (micro-organismen) - Wikipedia

Steriliseren van wetenschappelijke en medische instrumenten. Instrumenten, zoals reactorvaten, pipetten en medische apparatuur dienen gesteriliseerd te worden. Voorafgaand aan de sterilisatie worden de instrumenten eerst gereinigd met een chemische stof, zoals alcoholderivaten, chloorderivaten, fenolderivaten, aldehyden of oxidatoren.Het reinigen kan handmatig geschieden, of mechanisch door ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Steriliseren (micro-organismen) - Wikipedia

Steriliseren van wetenschappelijke en medische instrumenten. Instrumenten, zoals reactorvaten, pipetten en medische apparatuur dienen gesteriliseerd te worden. Voorafgaand aan de sterilisatie worden de instrumenten eerst gereinigd met een chemische stof, zoals alcoholderivaten, chloorderivaten, fenolderivaten, aldehyden of oxidatoren.Het reinigen kan handmatig geschieden, of mechanisch door ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische ... - Wetten.nl

Deze beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop artikel II, onderdeel A, van de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Patiëntveiligheid | Federatie Medisch Specialisten

Voor de medisch specialist moet helder zijn wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van medische apparatuur en er moet een meldingssysteem zijn voor afwijkingen. In de leidraad Medische Apparatuur staat beschreven hoe een medisch specialist ervoor kan zorgen dat hij met veilige, goed werkende apparatuur werkt.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bedrijven - Schoonmaken van soepele kunststoffen ...

De gegevens die we verzamelen zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor het juiste gebruik van onze service. Door onze services vanaf 25 mei 2018 te blijven gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met ons bijgewerkt privacybeleid en cookiebeleid.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Desinfectie van instrumenten en oppervlakten

Desinfectiespray voor oppervlakten 200ml. Voor goede en snelle desinfectie van afneembare oppervlaktes zoals deurklinken, deuren, meubels, winkelwagentjes, stoelen en tafels, medische instrumenten, apparaten, loopkrukken, gereedschap, fitnessapparatuur, textiel, massagebanken etc. De spray is vrij van parfum en kleurstoffen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Coördinator Medische Hulpmiddelen

1. Zorgdragen voor naleving van wetten en richtlijnen op het gebied van Medische Hulpmiddelen 2. Initieert en (bege)leidt projecten 3. Kwaliteitszorg 4. Assortimentsbewaking en kostenbewaking Kernactiviteit per resultaatgebied 1. Zorgdragen voor bedrijfsvoering op het gebied van Medische …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

CLEANITEX CXH06 - media.s-bol.com

Bedankt voor het aanschaffen van een CXH06 Ultrasoon reiniger. Deze ... 3.7. Voorbereiding van medische instrumenten 7 4. Schoonmaken van het apparaat 8 5. Storingen 8 6. Technische gegevens 9 ... U krijgt op onze apparatuur een garantie op fabricagefouten van 24 maanden. De garantieperiode begint op de aankoopdatum of datum

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Handig die LCI-richtlijn van het RIVM

Een verklaring voor het gebrek aan hygiëne kan zijn dat er intern geen concreet beleid beschikbaar is voor het schoonmaken van de apparatuur. Hierdoor gebeurt het niet- of niet structureel. Daarnaast wordt het schoonmaken van de ICT-apparatuur over het algemeen toegevoegd aan het takenpakket van verpleegkundigen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Medische Laboratoria; - Raad voor Accreditatie

procedure voor de kalibratie van apparatuur die direct of indirect de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten beïnvloedt. Het beleid van de RvA is dat het laboratorium moet onderbouwen voor welke apparatuur dit geldt, met andere woorden welke apparatuur kritiek is met betrekking tot de dienstverlening aan de gebruikers.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Microbiologische veiligheid onderhoud aan medische- en ...

tie, demontage en voor hergebruik geschikt maken van medische apparatuur bijvoorbeeld plaats kunnen vinden door verwonding aan een apparaat. 2.2.1.1 Immunisatie ☞ Iedereen die tijdens de werkzaamheden enig risico loopt op blootstelling aan bloed, behoort te …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp