Toiletreiniger Eucalyptus & Neem Kopen - Spiru- toiletreiniger chemische naam structuurmechanisme ,Toiletreiniger Eucalyptus & Neem kopen. Biologische toiletreiniger van pure plantaardige saponine-extracten, zonder chemische bewerkingen. Reinigt en desinfecteert toiletten, afvoeren, etc. Verpakking: plastic fles, met info in het Engels. Productspecificaties Verwijdert verkalking en …MAXX Into WC2Chemische naam CAS-Nr. EG-Nr. REACH Nummer Indeling VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Concentratie [%] Citroenzuur 5949-29-1 201-069-1 01-2119457026-42 Oogirritatie Categorie 2; H319 >= 5 - < 10 Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELENUITWERKING webcase veilig schoonmaken - PDF Free Download

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia. 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend . Nadere informatie

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SDS EU (Reach Annex II)

Toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 ... Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten ... Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG Indeling conform Verordening (EG) Nr. ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toiletreiniger AMWAY HOME™

AMWAY HOME TOILETREINIGER verwijdert kalksteen en andere aanslag. Effectieve capillair-actieve stoffen en organische zuren zorgen voor een uitstekend reinigingsresultaat. Het werkt onder de waterlijn om hardwatervlekken, kalk- en andere aanslag, en ontlastingsresten te verwijderen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Doos 12x750ml Toiletreiniger - ROVEQ schoonmaakproducten

Omdat ROVEQ Toiletreiniger geen porselein aantast kunt u het gerust langere tijd laten inwerken. Ook geschikt voor RVS toiletpotten, septic tanks, toiletcassettes, chemische toiletten en watervrije toiletten. Door de unieke samenstelling van dit product zullen RVS, kunststof en rubber niet worden aangetast.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Ecozone WC - Toiletreiniger Ocean Breeze 3 in1 | Eco ...

Ecozone's Ultra Toiletreiniger is een bleekvrije, niet-giftige reiniger met plantaardige ingrediënten om u te helpen uw toiletpot te reinigen en te ontsmetten. Deze Ultra formule is …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Lilly's Eco Clean toiletreiniger - 750 ml

Lilly's Eco Clean Toiletreiniger - 750 ml. Geconcentreerde toiletreiniger met natuurlijke tea tree-olie. Onze toiletreiniger spuit gemakkelijk onder de rand met de schuine spuitkop. Even laten intrekken, schrobben en doorspoelen. De natuurlijke tea tree-olie is een zeer effectieve reiniger en het is tevens een natuurlijke luchtverfrisser.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Productbenaming WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Gebruik van de stof of het mengsel Toilet reiniger Datum van uitgifte 06.09.2016 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Chemische naam AQUA HYDROCHLORIC ACID PEG-2 OLEAMINE Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toiletreiniger AMWAY HOME™

AMWAY HOME TOILETREINIGER verwijdert kalksteen en andere aanslag. Effectieve capillair-actieve stoffen en organische zuren zorgen voor een uitstekend reinigingsresultaat. Het werkt onder de waterlijn om hardwatervlekken, kalk- en andere aanslag, en ontlastingsresten te verwijderen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Dasty WC gel Lime RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF …

Identificatie Chemische naam/classificatie Concentratie Fatty alcohol ethoxylated, 8 mol EO⁽¹⁾ Zelf geclassificeerd Verordening 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Gevaar 1 - <2,5 % ⁽¹⁾ Stof die een risico voor de gezondheid of het milieu vormt en …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Nr. 1 Ontkalker ...

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Versie 2.0 Printdatum 27.03.2018 Herzieningsdatum 04.12.2017 Specificatie Nummer: 350000025059 SITE FORM Number: 30000000000000017761.001 3/15 RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.1 Mengsels Gevaarlijke bestanddelen Chemische naam CAS-Nr./EC No Reg. No Classificatie volgens

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toiletreiniger 750ml - ROVEQ schoonmaakproducten

Omdat ROVEQ Toiletreiniger 750ml geen porselein aantast kunt u het gerust langere tijd laten inwerken. Ook geschikt voor RVS toiletpotten, septic tanks, toiletcassettes, chemische toiletten en watervrije toiletten. Door de unieke samenstelling van dit product zullen RVS, kunststof en rubber niet worden aangetast.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Ecozone WC - Toiletreiniger Ocean Breeze 3 in1 | Eco ...

Ecozone's Ultra Toiletreiniger is een bleekvrije, niet-giftige reiniger met plantaardige ingrediënten om u te helpen uw toiletpot te reinigen en te ontsmetten. Deze Ultra formule is …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Mr Muscle Toiletreiniger - MARINE

Productbenaming Mr Muscle Toiletreiniger - MARINE Gebruik van de stof of het mengsel Toilet reiniger Datum van uitgifte 18.09.2013 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Chemische naam AQUA Lactic Acid Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd Sodium laureth sulfate Xanthan gum Parfum Sodium citrate Colorants .

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SDS EU (Reach Annex II)

Toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 ... Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten ... Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG Indeling conform Verordening (EG) Nr. ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Doos 12x750ml Toiletreiniger - ROVEQ schoonmaakproducten

Omdat ROVEQ Toiletreiniger geen porselein aantast kunt u het gerust langere tijd laten inwerken. Ook geschikt voor RVS toiletpotten, septic tanks, toiletcassettes, chemische toiletten en watervrije toiletten. Door de unieke samenstelling van dit product zullen RVS, kunststof en rubber niet worden aangetast.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

GreenSpeed – Swan Wc Dagelijks – 750 ML – Zaakschoon.nl

Deze Greenspeed by Ecover WC Daily is een gebruiksklare toiletreiniger voor dagelijks en professioneel gebruik. Het product reinigt en verfrist toiletpotten en urinoirs op een effectieve manier. De WC Daily kan veilig gebruikt worden op porselein, leidingen en chemische toiletten. Gebruik dit product liever niet op kalksteen, marmer en graniet.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Oasis Pro Toilet - verpa.be

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Oasis Pro Toilet 116792E 3 / 18 Chemische naam CAS-Nr. EG-Nr. REACH Nummer IndelingVERORDENING (EG) Nr. 1272/2008

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

GreenSpeed – Swan Wc Dagelijks – 750 ML – Zaakschoon.nl

Deze Greenspeed by Ecover WC Daily is een gebruiksklare toiletreiniger voor dagelijks en professioneel gebruik. Het product reinigt en verfrist toiletpotten en urinoirs op een effectieve manier. De WC Daily kan veilig gebruikt worden op porselein, leidingen en chemische toiletten. Gebruik dit product liever niet op kalksteen, marmer en graniet.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

3G Hygiënische toiletreiniger

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stof Niet van toepassing 3.2. Mengsel Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toilet schoonmaakmiddelen kopen bij De Online Drogist

Toiletreiniger. Regel 1 wat betreft het vermijden van onaangename geuren op het toilet: goed schoonhouden! Poets u toilet regelmatig met een borstel en een goede toiletreiniger. Vervang u wc-borstel tijdig. De reinigers zijn verkrijgbaar in allerlei geuren en soorten, Toiletblok. Bij een schoon toilet hoort natuurlijk ook een toiletblok.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toiletreiniger Toiletreiniger Patchouli - Ketzy.nl ...

Green soap toiletreiniger Patchouli & Marcel’s Green Soap Marcel’s Green Soap is ontstaan door de bevlogenheid van, je raadt het al, Marcel. Hij vond het een onprettig idee dat zijn gootsteenkastje vol stond met agressieve, chemische spullen waar de wereld …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

3762 EK Soest, Nederland Veiligheidsinformatieblad E-mail ...

Chemische naam Land TGG 8 uur (mg/m3) TGG 15 min. (mg/m3) Indicatie 3-butoxy-2-propanol 303 - Dow IHG Natriumhydroxide BE 2 - M Persoonlijke beschermingsuitrusting: De effectiviteit van beschermingsmiddelen is o.a. afhankelijk van temperatuur en ventilatiegraad. Win daarom te allen tijde deskundig advies in voor de ter plekke geldende situatie.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Informatiesite over de producten van SC Johnson

Naam van het product Lijst van bestanddelen Geldigheidsdatum; WC Eend Active Clean - Floral Fantasy ... WC-Eend Mint Fresh toiletreiniger: 16/01/2017 : WC-Eend Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger: ... Om meer informatie te bekomen over de chemische namen, klik op de link https: ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Review & Win: Schoonmaakproducten van Marcel's Green Soap

Nov 29, 2017·Toiletreiniger Patchouli & Cranberry. De belofte: Laat me je toilet zien en ik zeg je wie je bent. Sommige mensen zien het toiletbezoek als een zakelijke aangelegenheid en houden de inrichting zo sober mogelijk. Anderen maken een heuse mini-bibliotheek van hun toilet. Wéér anderen bekleden de wanden met een collage van persoonlijke herinneringen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp